LAN system

CAMERA SECURITY MONITORING

Timekeeper

Take control of the entrance

Automatic Gate - Security Gateway

Supermarket equipment

Projector - Projector Screen

Industrial machines

Projection screens, projectors

Software solutions

Ưu điểm hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh

  •  Sử dụng vé xe bằng thẻ từ –> không cần ghi vé –> nhanh chóng, thuận tiện, an toàn.
  •  Sử dụng hệ thống camera để chụp hình ảnh xe và ảnh người gửi xe, ảnh toàn cảnh.
  •  Tự động nhận dạng biển số và đưa ra cảnh báo trong các trường hợp có sai khác.
  •  Tự động lưu các thông tin về loại vé, loại xe, thời điểm khách ra vào,…
  •  Tự động tính tiền theo các công thức đã thiết lập sẵn trên hệ thống.

Video, mẹo vặt, review