Hiển thị một kết quả duy nhất

Phần mềm chấm công tính lương IBC kết nối với máy chấm công vân tay của tất cả các thương hiệu phổ biến như RonaldJack, ZKTeco, Timetrex, WISE EYE, FTA, MITA, Gigata, Osin,…. So với các phần mềm chấm công đơn giản khác, IBC là một ứng dụng quản lý hệ thống lớn, nhiều chi nhánh, kết nối tập trung, kết nối máy chấm công không giới hạn thiết bị. Sản phẩm IBC thực sự là giải pháp tính công – tính lương vượt trội, giá bán lại được cho là hợp lý với Doanh nghiệp thực sự muốn cải thiện nâng cao hệ thống quản lý tính công tự động, chính xác, quản trị theo tiêu chuẩn BSC(Balanced Scoredcard), loại bỏ tính công thủ công phụ thuộc con người

hotline